Vastuut

Vastuut sähköisessä ylioppilaskokeessa

Ylioppilaskokeen järjestämiseen liittyvät vastuut eivät juurikaan muutu siirryttäessä sähköiseen kokeeseen. Koulutuksen järjestäjän vastuulla on järjestelyt koepaikoilla. Ylioppilastutkintolautakunta vastaa koepaikkojen ulkopuolisista järjestelyistä.

YTL vastaa yhteisistä järjestelyistä

Ylioppilastutkintolautakunnan vastuulla ovat mm.

 • koetilan rakentamisen ja testaamisen ohjeistus
 • koetilan palvelimen käyttöjärjestelmän toiminta ja sen sisältämien ohjelmien mahdolliset lisenssikustannukset
 • koetilan palvelimen ja YTL:n palvelimen verkkoyhteyden tietoturva (VPN)
 • kokelaan päätelaitteen käyttöjärjestelmän (Digabi OS) toiminta ja sen sisältämien ohjelmien mahdolliset lisenssikustannukset
 • lukioiden IT-tukihenkilöiden ohjeistus ja tekninen tuki (ns. toisen asteen tuki)
 • arvosteluun käytettävän verkkopalvelun ylläpito

Lukio vastaa koepaikan järjestelyistä

Lukion vastuulla on järjestää kokeen järjestämiseen liittyvät järjestelyt. Työläimpiä järjestelyjä ovat:

 • koetilan verkon rakentaminen, testaaminen ja toiminnasta vastaaminen
 • koetilan palvelimien hankinta, testaaminen ja fyysisestä toiminnasta (laitteen toiminta) vastaaminen
 • päätelaitteiden varmistaminen jokaiselle kokelaalle (laitteet voivat tulla kokelaalta tai lukiolta)

Muita lukioiden vastuulla olevia järjestelyjä ovat:

 • koetilan fyysinen tietoturva
 • IT-tuki koetilanteessa ja arvostelun aikana (ns. ensimmäisen asteen tuki)
 • koetilan palvelimien internet-yhteys (esim. nykyinen hallinto- tai vierailijaverkko tai kokonaan muu verkkoyhteys)

Kustannuslaskuri

Tämä Excel-tiedostoon tehdyn laskurin perusteella voit arvioida suoritustilan varustamiskustannuksia. Laskuria on helpompi ymmärtää, jos tilaohje on tuttu.

Laskuri antaa summittaisen kustannusarvion kolmen parametrin avulla:

 • Tutkinnon suorittajien maksimimäärä: Syötä tähän tilassa olevien suorituspaikkojen lukumäärä. Todellisuudessa kustannuksiin vaikuttaa jonkin verran esim. tilan muoto. Vielä ei tiedetä, asettaako YTL paikkojen välille jonkin minimietäisyyden.
 • Pääsähkötilan etäisyys tutkintotilasta: Sähkökeskuksen, josta löytyy vapaa 32A lähtö (sulake), etäisyys tutkintotilasta käytäviä (johtoreittejä) pitkin. Tarvitaan tutkintotilaan kiinteästi asennettavan 32A kolmivaihepistorasiaa syöttävän kaapelin pituuden määrittämistä varten. Syöttävä sähkökeskus, josta löytyy vapaa 32A kolmivaihelähtö on yleensä kiinteistön pääkeskus tai nousukeskus, harvemmin ryhmäkeskus.
 • Ryhmäkeskuksen etäisyys tutkintotilasta: Tutkintotilan valaistusta ja pistorasioita syöttävän sähkökeskuksen etäisyys tutkintotilasta käytäviä (johtoreittejä) pitkin. Telelaitteita syöttävien pistorasioiden kaapeleiden pituuden määrittämistä varten.

Arvioidut kustannukset muodostuvat ”perusjärjestelmästä” ja kahdesta eri tietoliikennevaihtoehdosta (B ja C). Tietoliikennevaihtoehdot esitellään tilaohjeen liitteessä 3.

 • Vaihtoehdossa B tilaan rakennetaan ”lankaverkko” CAT-5e -kaapeleilla.
 • Vaihtoehdossa C tilaan rakennetaan langaton kokeen suorittamiseen tarkoitettu verkko. Sen on kestettävä kokeen kuorma ja sen on oltava eristettävä eristettävissä kiinteistön muusta tietoliikenneverkosta.

Verkkovaihtoehdoista on myös vähemmän tekninen kuvaus.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*