Tekniikka

Koetilan järjestelyt ovat kolmen kauppa

Kokelaat tekevät sähköisen kokeen omalla päätelaitteellaan. Koetilassa on tämän lisäksi oltava kolme muutakin elementtiä:

 • Sähköä tarvitaan kokelaiden päätelaitteille, koetilan verkolle ja koetilan palvelimille. Sähkökatkot ovat mahdollisia, ja siksi niihin on varauduttu jo suunnitteluvaiheessa.
 • Koetilan verkko yhdistää kokelaiden päätelaitteet ja koetilan palvelimet toisiinsa.
 • Koetilan palvelin sisältää koejärjestelmän ja muita kokeessa tarvittavia ohjelmistoja. Se myös toimittaa vastaukset ja valvontatiedot YTL:lle.

Koetilan järjestelyt lyhyesti

Opiskelijoiden ja opettajien näkökulmasta oletettavasti kiinnostavimmat ylioppilastutkinnon sähköistämisen liittyvät tekniset suunnitelmat koskevat ylioppilaskokeen suorittamista ja arviointia. Tässä dokumentissa kuvataan kahden edellä mainitun osan toimintaa.
Katso video demolaitteiston kokoamisesta
Tämän hetkisissä suunnitelmissa sähköinen ylioppilaskoe järjestetään siten, että lukioissa tarvittavia pääasiallisia toiminnallisia komponentteja on kolmenlaisia; kokelaiden päätelaitteet, koetilan välityspalvelimet sekä koetilan valvontakonsoli. Kokelaiden päätelaite on tietokone, joka jokaisella kokelaalla on koetilassa omalla työpöydällään.
Koetilan valvontakonsolilta valvojat voivat seurata kokeen etenemistä ja saada tietoa mahdollisista virhetilanteista. Välityspalvelin huolehtii oikealle kokelaalle oikeat kysymykset ja välittää vastaukset ylioppilastutkintolautakunnalle. Koetilan valvontakonsoli ja koetilan välityspalvelin voivat fyysisesti sijaita samassa laitteessa. Lisäksi lukioissa tarvitaan sähköisen ylioppilaskokeen onnistumiseksi sähkö- ja verkkoyhteyden saatavuuden varmistamiseen tarvittavia laitteita, esim. työmaakeskus, vikavirtasuojia, UPS ja kytkimiä johtoineen.

Kokelaiden päätelaitteet

paatelaite
Kokelaan päätelaite voi olla tavallinen läppäri

Kokelaiden päätelaiteita käytetään selainpohjaisesti koetilan välityspalvelimella olevien kysymysten hakemiseen. Päätelaite tallentaa myös kokelaan tekemiä luonnoksia ja tiedostoja kahteen paikkaan: USB-muistille sekä koetilan välityspalvelimelle. Tehtäviin vastaaminen tulee tapahtumaan selaimen välityksellä HTML-pohjaisesti. Kokelaan päätelaitteella on selaimen lisäksi mahdollista käyttää tarvittaessa YTL:n valitsemia sovelluksia. HTML voi asettaa joissakin koetehtävätyypeissä rajoituksia tai kaiken tyyppisiä tehtäviä ei ole mahdollista tehdä pelkästään HTML-sivuina, jolloin erilliset sovellukset (kuten tekstinkäsittely, taulukkolaskenta, piirto, kuvankäsittely jne.) ovat tarpeen.

Kokelaiden päätelaitteiden teknisistä vähimmäisvaatimuksista on annettu ohjeistus kesällä 2013. Ohjeistus löytyy YTL:n sivuilta.

Koetilan välityspalvelin

välityspalvelin
Koetilassa on välityspalvelin

Päätelaitteiden lisäksi koetilassa on välityspalvelin, jonka keskeisiä tehtäviä on koetehtävien esittäminen ja kokelaiden tekemien vastausten tallentaminen. Välityspalvelin sisältää kaikki kokeessa tarvittavat oheismateriaalit (liitedokumentit, videot ja äänitiedostot). Koetilan välityspalvelin myös tallettaa päätelaitteiden työtiedostoja mm. kokelaiden tietokoneen rikkoutumisen varalta sekä lisäksi hallinnoi salattuna olevia kokelastietoja, esim. mitä osaa tutkinnosta kokelas suorittaa tai tietoa kokelaan oikeudesta saada lisäaikaa koesuoritukseen.

Välityspalvelimelta koevastaukset siirretään ylioppilaslautakunnan palvelimelle. Normaalitilanteessa vastaukset ja kokeen tapahtumat siirtyvät verkkoyhteyttä pitkin. Jos verkkoyhteys kokeen aikana katkeaa, jatkuu kokeen suoritus normaalisti. Koetilan välityspalvelin sijoitetaan sähkökatkolta suojaavan UPS-laitteen taakse.

Välityspalvelin voi olla laitteena normaali työasema. Suorituskykyvaatimukset eivät vielä ole tiedossa. Kyse ei kuitenkaan ole rahallisesti suuresta investoinnista. Mitään konesaleja ei kouluihin ylioppilaskokeita varten tarvita.

Koetilan valvontakonsoli

Koetilan valvontakonsoli on tämän hetkisissä suunnitelmissa ykkösvalvojan työkalu, jolla seurataan paikallista koesuoritusta. Kaavailuissa valvontakonsolilla ylläpidettäisiin valvontapöytäkirjaa ja konsolilta näkisi ovatko kaikki ilmoittautuneet kokelaat saapuneet paikalle. Lisäksi valvontakonsolilla olisi mahdollista seurata, onko kokelaiden päätelaitteilla toimiva yhteys koetilan välityspalvelimeen ja onko koetilan välityspalvelimella yhteys ylioppilaslautakunnan keskuspalvelimelle.

Valvontakonsolista olisi myös kokelaskohtaisesti mahdollista tarkistaa jäljellä oleva koeaika, sekä kokelaiden koetilan välityspalvelimelle tallettamien vastausten määrä. Valvontakonsoli antaisi, esim. tietokoneen rikkoontumistapauksissa, lisäaikaa hyvityksenä menetetystä koeajasta. Valvontakonsolin mahdolliset toiminnot ovat vasta määrittelyvaiheessa.

Arviointijärjestelmä

Opettajien ja ylioppilastutkintolautakunnan sensorien tekemä arvostelutyö tehdään sähköisen kokeen arviointijärjestelmässä. Arviointijärjestelmään kokelaiden vastaukset toimitetaan ylioppilaslautakunnan keskuskoneelta. Arviointijärjestelmässä kokelaiden vastauksiin voi tehdä korjausmerkintöjä. Lisäksi arviointijärjestelmän tarkoituksena on mahdollistaa arvostelijoiden yhteistyö.

Arviointijärjestelmään kaavaillaan myös verkkoyhteydettömässä tilassa toimivaa mahdollisuutta, mutta se tuskin on käytössä ensimmäisissä versioissa.

1 Response

 1. Miika Aitomaa says:

  Pari lyhyttä kysymystä…

  1. Toimiiko USB-hubit Abitti-järjestelmässä? Jokin yleisajuri on varmaan olemassa, kuten hiirille…?
  2. Entä Bluetooth-yhteys (ilman USB-sovitinta)
  3. ja USB-Ethernet-sovittimet?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*