Utbildningsmaterial för dig

Utbildningsmaterial för dig

Planerar du en fortbildnings- och planeringsdag? Samlas din ämnesgrupp för en planeringsdag? Ordnar du fortbildning?

Digabi har tagit fram kommunikations- och utbildningsmaterial med vars hjälp skolor och fortbildningsarrangörer självständigt kan ordna Digabi-utbildningar. Vi önskar också flexibilitet av utbildningsarrangörerna och möjlighet till medverkan exempelvis över webben i stället för resor.

Du kan använda Digabis material enligt CCBY-licensen i utbildningar och evenemang som du ordnar. Vi hoppas att du delar utbildningsmaterialet även med andra – antingen på digabi.fi eller i sociala medier med hashtag #digabi.

Creative Commons -käyttölupa Digabis utbildningsmaterial under Creative Commons-licensen som utarbetats av Digabi | Studentexamensnämnden, har licenserats under en Creative Commons Erkännande 4.0 Internationell -licens. Baserar sig på verket på digabi.fi/utbildning.

Utbildningspaket

Ta också del av materialet för nya studentexamen på SEN:s webbplats.