Digabi-termit

Sähköistäminen tuo uusia termejä ylioppilastutkintoon. Termejä tarvitaan, kun puhutaan sähköisistä kokeista ja sähköisestä ylioppilastutkinnosta. Keräämme termipankkia käsitteistä, joita toivomme käytettävän kouluissa ja mediassa. Kommentit ja kehitysehdotukset tervetulleita!

När studentexamen digitaliseras kommer det nya termer som man behöver t.ex. när man pratar om digitala prov och digitalisering av studentexamen. Vi samlar en termbank för begrepp som vi vill att skolorna och media använder. Kommentarer och utvecklingsidéer är välkomna!

koetehtävät provuppgifter Tiedosto, jonka opettaja lataa Abitista koetilan palvelimelle. Sisältää tällä hetkellä koetehtävät. Tulevaisuudessa sisältää koetehtävät oheismateriaaleineen, opiskelijoiden/kokelaiden henkilötiedot ja muut profiilitiedot, mahdollisesti jotain salaukseen liittyviä avaimia. (ent. tehtäväpaketti)
koesuoritukset provprestationer Tiedosto, jonka opettaja lataa koetilan palvelimesta Abittiin. Sisältää tällä hetkellä kokelaan vastaukset. Tulevaisuudessa saattaa sisältää vastausten lisäksi lisää tietoa vastausprosessista. (ent. vastauspaketti)
koetilan palvelin provlokalens server Kone, joka toimii palvelimena koetilassa. (ei lyhenteitä KTP, PLS)
opiskelijan tikku studerandens sticka  AbittiUSB-ohjelmalla laaditut USB-muistit, joilta opiskelijoiden koneet käynnistetään.
palvelintikku serversticka  AbittiUSB-ohjelmalla laaditut USB-muistit, joilta koetilan palvelin käynnistetään.
(tavallinen) USB-muisti ett (vanligt) USB-minne Tavallinen USB-muisti, jolle ei ole kirjoitettu DigabiOS-käyttöjärjestelmää AbittiUSB-ohjelmalla. USB-muistia tarvitaan esimerkiksi koetehtävien ja koesuoritusten siirtämiseen Abitin ja palvelimen välillä.
Abitti-kurssikoejärjestelmä Abitti-kursprovsystem Katso www.abitti.fi
koetila, varatila provlokal, reservlokal  Tila, jossa koe järjestetään, varatila.
koetilanne provsituation Ajankohta, jolloin koe järjestetään, koepäivä.
AbittiUSB-ohjelma programmet AbittiUSB  Ohjelma, jolla voi laatia DigabiOS-käyttöjärjestelmän sisältäviä muistitikkuja.
DigabiOS-käyttöjärjestelmä operativsystemet DigabiOS  Käyttöjärjestelmä, joka käynnistetään muistitikulta opiskelijoiden koneisiin. Tulee sisältämään kaikki opiskelijan koetilanteessa tarvitsemat ohjelmat, estää pääsyn omiin tiedostoihin ja internetiin. Ks. https://digabi.fi/digabios/
 kokelaan (vara)istumapaikka examinandens (reserv)sittplats Kokelaan paikka koetilassa, varapaikka.
 valvojan kone  övervakarens dator  Kone, joka toimii koetilan palvelimen lisäksi valvontakoneena koetilassa (työnimi: “lisäpalvelin”). Kone käynnistetään palvelintikulta.
 valvojan näyttö  övervakarens skärm  Valvojan koneen näyttö.
 avainlukulista  nyckeltalslista  Harjoituskokeessa opiskelijan tunnistamiseen käytettävä paperinen dokumentti. Sisältää avainlukuja (nyckeltal) sekä vahvistuskoodeja (bekräftningskoder).
purkukoodi dekrypteringskod  Koodi salattujen tehtävien purkamiseen, postitetaan samassa kirjekuoressa avainlukulistojen kanssa.
 opiskelijan tunnistaminen  identifiering av studeranden Harjoituskokeessa 2.10. valvoja tunnistaa opiskelijat avainlukulistan avulla ennen kokeen alkua.

 

 

 

4 Responses

 1. Olli says:

  Älkää mielellään sotkeko suomea ja ruotsia sekaisin tähän. Yläpalkissa on kielivalinta, joten erikseen suomeksi ja ruotsiksi sivut mielummin. Näin taulukko on selkeämpi.

 2. Olav says:

  Jos toivotaan kommentteja ja kehitysehdotuksia käännöksistä, on kätevää että näkee kaikkien kielten käännökset yhdellä silmäyksellä.

 3. Anna von Zansen says:

  Päivitin tänään (19.3.) järjestämisohjeessa esiintyvät termit, kuten istumapaikka, varatila koetilalle jne. Olemme saaneet palautetta “tikku/sticka”-sanan käytöstä. Kävimme laajahkon keskustelun, jonka lopputuloksena puhumme USB-muisteista silloin kun muistitikkuihin ei ole kirjoitettu DigabiOS-käyttöjärjestelmää AbittiUSB-ohjelmalla. AbittiUSB-ohjelmalla laaditaan opiskelijan tikkuja ja palvelintikkuja. Näkökulma: muistin sijaan AbittiUSB tekee USB-muisteista käynnistysmedioita: opiskelijan kone käynnistetään opiskelijan tikulta ja palvelinkone palvelintikulta. Kiitämme saadusta palautteesta ja kehitysehdotuksista, jatketaan vuoropuhelua!

 4. Anna von Zansen says:

  Ylioppilaskokeessa on useampia valvojia. Koetilan palvelimen lisäksi voidaan koeverkkoon käynnistää useampia valvojan koneita. Valvojan kone ja näyttö ovat valvontaa varten: valvojan koneella ei voi siirtää koetehtäviä tai ladata koesuorituksia. (päivitetty 13.8.2015 termipankkiin)