Yhteiskuntaoppi

Yhteiskuntaopin sähköisen ylioppilaskokeen tehtäväesimerkkejä

Nämä esimerkkitehtävät on julkaistu vuonna 2014. Ne on laadittu Lukion opetussuunnitelman 2003 mukaan. Viimeisintä tietoa yhteiskuntaopin sähköisestä kokeesta löytyy ylioppilastutkintolautakunnan julkaisemasta tiedotteesta.

Tämänhetkisten suunnitelmien mukaan yhteiskuntaopin kokeen rakenne muodostuu seuraavalla tavalla: tehtäväsarja koostuu yhdeksästä (9) tehtävästä, jotka jakautuvat osioihin I ja II.

 • Osiossa I on kuusi (6) tehtävää.
 • Osiossa II on kolme (3) tehtävää.
 • Kokelas vastaa viiteen (5) tehtävään valitsemalla
  • kolme (3) tehtävää osiosta I
  • kaksi (2) tehtävään osiosta II.

8 Responses

 1. S.Uotila says:

  Ihan asiallisia tehtäviä – eivätpä juuri eroa paperille painetuista. Aikaisempaa laajemmat aineistot ovat hyvä juttu.

  Saa nähdä kuinka kokelaat reagoivat siihen, että useassa reaaliaineessa saa rastitella monivalintoja, mutta yhteiskuntaopissa joutuu/pääsee ratkomaan vähän laajempia juttuja. Toivottavasti ei käy kato.

 2. M. Raiskio says:

  Olen samaa mieltä S. Uotilan kanssa. Voisiko yhteiskuntaopin käsitteiden selitystehtävissä käyttää monivalintoja?

 3. M. Paranko says:

  “Eivätpä juuri eroa paperille painetuista.” Uotilan toteamus kertoo paljon minunkin ajattelustani. Kysynkin, miksi ihmeessä vain oikeastaan mitättömiä muutoksia entiseen? Miksi ei esim.muiden reaalineiden tapaan kolmen tyyppistä kysymyspatteristoa eli miksi ei väitteitä tai oikein-väärin tarkastelua tai käsiteanalyysejä. Olen kaikkiaan aika pettynyt tarjottuun malliin: haastavuus, uutuuden viehätys, nokkeluus, moninaisuus – missä ne näkyvät?

 4. Soili Riepula says:

  Aivan perinteisen paperikokeen tapainen koe. Ehkäpä tämä tästä vielä kehittyy niin, että voidaan hyödyntää sähköisen kokeen monipuolisia mahdollisuuksia. Mutta siihen ei saa mennä, että kokeesta saatava arvosana on kiinni oppilaan atk-näppäryydestä. Ei yhteiskuntaopin yo-koe saa mitata tietoteknistä taitavuutta, vaan sitä, mitä tietää itse oppiaineesta ja siihen liittyvistä asioista. Sähköisessä kokeessa tehtävät voisivat olla monipuolisempia ja mitata tätä kautta kokelaan osaamista laajemmin.

 5. Johanna Järä says:

  Monipuolisuutta kaipaan minäkin. Käsitteitä, väitteitä, videoita…Tärkeää on myös miettiä, miten laajat aineistot ovat helposti kokelaan analysoitavissa. Nyt joutuu koko ajan “rullaamaan” eri dokumenttien välillä. Ne pitäisi olla helposti näkyvissä, jotta esim. vertailu onnistuu.

 6. Kokelas says:

  Voiko kokelas vastata halutessaan kolmeen ll osion kysymykseen ja kahteen l osion kysymykseen?

 7. Moi says:

  Voiko kokelas vastata 1 toisen osion vastaukseen ja 4 ensimmäisen osion vastaukseen?