Vieraat kielet – taustaa

Vieraiden kielten ja toisen kotimaisen kielen sähköinen koe

på svenska

Taustaa

 • lähtökohtana sama kielitaitokäsitys kuin lukion opetussuunnitelmien perusteissa
 • kaikkien osataitojen testaaminen, myös suullinen tuottaminen; viimeistään kevät 2019
 • koe yhtenä päivänä, ei erillistä kuullunymmärtämiskoetta
 • kokeen kesto enintään 6 tuntia
 • sähköistämisen lähtökohtana suljettu verkkoympäristö, mahdollisesti vaiheittainen siirtyminen kohti avoimempaa

Testattavat osa-alueet

 • Kuullun ymmärtäminen
 • Luetun ymmärtäminen
 • Kirjallinen tuottaminen
 • Suullinen tuottaminen
 • Sanaston ja rakenteiden hallinta

Tekstit

 • uudenlainen tekstikäsitys: nykyistä monipuolisempi valikoima erilaisia tekstejä
 • monimediaisuus: esim. kuvia voidaan käyttää tekstin tukena tai kuultava teksti voi olla myös video
 • tekstien pituus vaihtelee nykyistä enemmän
 • autenttisuuden lisääntyminen: esim. erilaiset layoutit mahdollisia

Käytettävät tehtävätyypit

 • nykyistä laajempi tehtävävalikoima käytössä kaikilla kielitaidon osa-alueilla
 • myös kielitaidon eri osa-alueita integroivat tehtävät mahdollisia: esim. video jonka perusteella kirjoitetaan
 • esimerkkitehtäviä tuotetaan kielitaidon osa-alueittain

Käytettävä tekniikka

 • Kokeessa käytettävät laitteet ovat joko koulutuksen järjestäjän hankkimia tai kokelaan omia.
 • Ylioppilastutkintolautakunta on määritellyt ensimmäisenä tuettavan päätelaitteen vaatimukset. Listaa täydennetään tarvittaessa.
 • Koe suoritetaan suljetussa ympäristössä eli internetin käyttö ei ole sallittua kokeen aikana.
 • Tarkemmat tiedot käytettävästä tekniikasta löytyvät täältä.
 • Vastaukset kirjoitetaan tekstinkäsittelyohjelmalla tai ne annetaan suoraan tehtävän yhteydessä olevilla välineillä. Vastauksiin on mahdollista liittää esimerkiksi kuvia tai kaavioita.
 • Vastauksia voi luonnostella suttupaperille. Papereita ei lähetetä lautakuntaan.
 • Vastaustilaa voidaan rajoittaa.

Ohjelmistot

 • Ylioppilaskokeessa ei testata erikseen tietoteknisiä taitoja, mutta luonnollisesti hyvä työkalujen hallinta helpottaa kokeen suorittamista.
 • Kaikissa aineissa tarvitaan tekstinkäsittelyohjelman käyttötaitoa. Lisäksi eri aineiden kokeissa saatetaan tarvita myös muiden, ainekohtaisesti erikseen kuvattavien ohjelmien käyttötaitoja.
 • Tärkeää on, että jokainen kokelas löytää itselleen sopivia tapoja vastata jo hyvissä ajoin lukio-opintojensa aikana.

2 Responses

 1. Kirsi Allén says:

  Tuleeko nyt siis vihdoin lyhyille kielille omat koepäivänsä?

 2. Anna von Zansen says:

  Hei Kirsi, mahdollisuudesta kirjoittaa useampi lyhyt kieli samana päivänä (sähköisessä kokeessa) tai mahdollisista muutoksista koepäivien rytmitykseen on kyselty, mutta yksityiskohtia ei ole vielä linjattu tai ratkaistu. Vielä ei uutisia!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*