D2, analysointi

D-osa

D2

Metsien kestävä käyttö Suomessa (24 p.)

a) Mitä tarkoitetaan uusiutuvilla ja uusiutumattomilla luonnonvaroilla? (4 p.)


b) Tarkastele puuston ikää vuonna 2011 kuvaavan kartan avulla Suomen metsien ikärakenteen alueellisia piirteitä. (4 p.)


c) Millaisia vaikutuksia metsätaloudella on metsäteollisuuspaikkakunnalle ja koko Suomelle? Käytä vastauksessa hyväksi myös oheista aineistoa. (10 p.)


d) Mitä tarkoitetaan metsien kestävällä käytöllä? Pohdi myös miten sitä voidaan edistää. (6 p.)


d2_1_metsa1f

d2_2_metsa2 d2_3_metsae3

d2_4_metsa4 d2_5_metsa5


1 Response

  1. Karoliina Kovalainen says:

    Hyviä soveltavia tehtäviä!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*