D1, analysointi ja kehittäminen

D-osa

D1

Muuttoliike Suomessa (24 p.)

a) Laadi Paikkatietoikkunan Karttaikkuna-palvelussa teemakartta (koropleettikartta) kuntien välisestä nettomuutosta Suomessa vuonna 2012.
Valitse teemakartan aineistoksi ”Kuntien välinen nettomuutto / 1000 asukasta”. Tallenna valmis kartta ja liitä se mukaan vastaukseen. (8 p.)

(YTL:n paikkatietopalvelua kehitetään tätä tehtävää ja vastaavia tehtäviä varten.)

b) Tulkitse laatimasi kartan avulla maassamuuton alueellisia piirteitä. Pohdi myös maassamuuton syitä. (8 p.)

c) Millaisia seurauksia muuttoliikkeestä on kunnille? (8 p.)


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*