Fysiikka, D1

D1

Ilmalämpöpumppua voidaan käyttää rakennuksien tukilämmityslaitteena varsinaisen lämmitysjärjestelmän rinnalla. Ilmalämpöpumpun käyttö voi alentaa lämmityskustannuksia. Ilmalämpöpumpussa käytetään kylmäaineena R410A-myyntinimellä tunnettua difluorimetaanin ja pentafluorietaanin seosta. Kuvassa A on esitetty kylmäaineen kierto ilmalämpöpumpun putkistossa.
Fysiikka_D1_1

a) Miten ilmalämpöpumppu siirtää lämpöä kylmästä ulkoilmasta lämpimään huoneilmaan?

Kuvissa B ja C on annettu tietoa Ilmarask- ja Puhtipumppu- ilmalämpöpumpuista, jotka ovat kahden eri valmistajan samantyyppiset ilmalämpöpumppumallit.

Kuva B

Kuva C
Taulukossa (lataa taulukko) on kuvien B ja C kuvaajien piirtämiseen käytetyt tiedot. Vastaa seuraaviin kysymyksiin aineiston avulla.

b) Miksi ilmalämpöpumppu ei sovellu rakennuksen ainoaksi lämmityslaitteeksi?

c) Ilmalämpöpumppujen tehokkuutta kuvataan usein COP-kertoimella (coefficient of performance, inforuutu 1).

Inforuutu 1. COP-kerroin
Kun ilmalämppumppua käytetään asunnon lämmitykseen, COP-kerroin lasketaan kaavalla
COP=\frac{|Q_h|}{W}=\frac{|Q_c|+W}{W}
missä
QH = Ilmalämpöpumpun sisäilmaan siirtämä lämpö,
QC = ilmalämpöpumpun ulkoilmasta ottama lämpö ja
W = ilmalämpöpumpun kuluttama sähköenergia.

Vertaile Ilmarask- ja Puhtipumppu- ilmalämpöpumppujen COP-kertoimen arvoja ulkoilman eri lämpötiloissa. Kumpi ilmalämpöpumpuista on energiatehokkaampi lämpötiloissa -7…0 °C? Entä lämpötiloissa 0…+7 °C?

d) Kumpi ilmalämpöpumpuista kannattaa valita, jos halutaan mahdollisimman hyvä tehokkuus mahdollisimman laajalla lämpötilavälillä ja mahdollisimman alhaisessa ulkoilman lämpötilassa?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*