FF, tehtävä 2

Tehtävätyyppi 2

Immanuel Kantin tietoteoriassa esiintyvät käsitteet analyyttinen ja synteettinen sekä a priori ja a posteriori.

a) Selitä lyhyesti, mitä nämä käsitteet tarkoittavat (max. 250 merkkiä kukin).

Analyyttinen

 

Synteettinen

 

A priori

 

A posteriori

Jatka seuraavaan osioon


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*