Evankelis-luterilainen uskonto

Evankelis-luterilainen uskonto: digitaalisen kokeen esimerkkitehtäviä

Digitaalisen kokeen kysymykset tulevat jakautumaan A-, B-, C- ja D-osiin. A-osan tehtävät ovat erilaisia väittämiä, joista tulee valita oikea vaihtoehto perusteluineen. B-osan tehtävät ovat erilaisia käsitteenmäärittelyjä, jotka myös edellyttävät perusteluja tuekseen. C-osan tehtävät edellyttävät tiedon soveltamista ja D-osan tehtävät analysointikykyä. Tehtävissä on puhtaasti yhtä osa-aluetta mittaavia tehtäviä, mutta myös sellaisia, joissa eri osa-alueita on sekaisin.

Nyt julkaistavissa esimerkkitehtävissä on osioon B-kuuluva käsitteenmäärittelytehtävä sekä osioita C- ja D-yhdisteleviä tehtäviä.