BI, C1, sovellus

C-osa:

C1

Vastaa oheista videon avulla seuraaviin kysymyksiin siten, että vastauksessa näkyy yhteys videossa esitettyihin seikkoihin ja kuvauksiin.

Katso oheinen kaupunkiekosysteemistä kertova video Kaupunki elinympäristönä (3 min.) YLE:n sivulta tästä linkistä.

a) Mikä on ekologinen lokero? Mainitse esimerkkejä kaupunkiekosysteemin ekologisista lokeroista. Mikä on ekologinen käytävä? Mainitse esimerkki tai esimerkkejä kaupunkiekosysteemistä.

b) Mitkä eläimet ovat sopeutuneet elämään kaupunkiekosysteemissä? Miten eläimet hyötyvät kaupunkiekosysteemistä?

c) Miten elottomat ympäristötekijät kuten, lämpö, tuulisuus ja sade ilmenevät kaupunki-ekosysteemissä?


1 Response

  1. Maija Flinkman says:

    En tiedä, mitä a-kohdassa ajatellaan vastattavan, mutta videon katsottuaan opiskelija ei sen perusteella vastaa oikein kysymykseen. Video siis johtaa opiskelijaa harhaan. Ekologinen lokerohan ei ole paikka vaan multidimensionaalisen avaruuden tila, jossa kaikki lajin tarvitsemat (ympäristö)tarpeet toteutuvat.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*