Matematik

Studentprovet i matematik blir digitalt våren 2019. Digitala exempeluppgifter hittar du i menyn till vänster.

Du kan öva på att svara på frågorna i demoversionen av svarseditorn för studentexamen och Abitti-kursprovsystemet, som finns vid adressen https://math-demo.abitti.fi/sv.

Tilläggsinformation om det digitala studentprovet i matematik hittar du i Studentexamensnämndens beskrivning av digitala prov och notis.