GE, D3, analysering och utveckling

D-delen

D3

Regionstudieprocessen (24 p.)

a) Vilket material utnyttjade du i din egen regionstudiekurs? (6 p.)


b) Hur redogjorde du för resultaten? (6 p.)


c) Gör med hjälp av ett ritprogram en karta över huvudtrafiklederna och de viktigaste centra i ditt studieområde. Namnge de viktigaste centra på kartan. Namnge också studieområdet. (6 p.)

d) Tolka den karta du ritat. (6 p.)