GE, D1, analysering och utveckling

D-delen

D1

Migrationsrörelsen i Finland (24 p.)

a) Gör, med hjälp av Paikkatietoikkunas Kartfönstret-servicen en temakarta över nettomigrationen mellan kommunerna i Finland år 2012. Välj ”Nettomigrationen mellan kommunerna /1000 invånare” som material för temakartan (koropletkarta). Spara den färdiga kartan och bifoga den till svaret. (8 p.)

b) Granska inrikesmigrationens regionala drag med hjälp av den karta du gjort. Dryfta också orsakerna till inrikesmigrationen. (8 p.)


c) Vilka följder har flyttningsrörelserna för kommunerna? (8 p.)


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*