GE, C6, tillämpning

C-delen

C6

Betrakta de naturgeografiska formationerna i Geodatafönstret (16 p.)

(SEN:s geodataservice utvecklas för denna uppgift och för motsvarande uppgifter)

a) Namnge de naturgeografiska formationerna som är inringade i bilden med blått, rött och gult streck. (6 p.)

b) Hur har de i fråga varande formationerna uppstått? (6 p.)

c) Hur har formationerna inverkat på markanvändningen i området? (4 p.)

Klicka på för större format.

c6_1_sv c6_2_sv
c6_3_sv c6_3b_sv
c6_4_sv c6_5_sv
 c6_6_sv c6_6b_sv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*