GE, C5, tillämpning

C-osa

C5

Betrakta bifogade bilder (a – d) över naturrisker. Skriv minst tre riskgeografiska faktaord eller begrepp om varje bild. (16 p.)

C5_sve_A.png C5_sve_B
 C5_sve_C  C5_sve_D