GE, C4, tillämpning

C-delen

C4

Analysera med hjälp av den bifogade videon hur läget har inverkat på naturförhållandena och näringsgrenarna på Island. (16 p.)

Gå och titta på videon via denna link.

c4_postikortteja_sve

En video som är förkortad (3 min. 45 sekunder), editerad av SEN och även översatt till svenska kommer här. Videon som öppnas via länken är ungefär 15 min lång.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*