GE, C4, tillämpning

C-delen

C4

Analysera med hjälp av den bifogade videon hur läget har inverkat på naturförhållandena och näringsgrenarna på Island. (16 p.)

Gå och titta på videon via denna link.

c4_postikortteja_sve

En video som är förkortad (3 min. 45 sekunder), editerad av SEN och även översatt till svenska kommer här. Videon som öppnas via länken är ungefär 15 min lång.