GE, C2, tillämpning

C-Delen

C2

Här finns bifogat klimatfakta som baserar sig på långtida observationer från en klimatobservationsstation. (16 p.)

a) Gör med hjälp av tabellkalkyleringsprogram ett klimatdiagram som baserar sig på fakta från observationsplatsen. Skalornas förklaring bör ingå i svaret. (8 p.)

b) Beskriv kort de centrala dragen i klimatet på observationsplatsen. (4 p.)

c) I vilken klimatzon ligger observationsplatsen? (2 p.)

d) Nämn ett exempelområde varifrån observationerna kunde vara tagna. (2 p.)

Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December
nederbörd mm 7 12 22 52 125 192 183 135 69 54 23 15
temperatur ºC 23 24 22 19 16 14 13 14 14 15 16 22

Tabell som en csv-fil

Källa: World Meteorological Organization (WMO)


1 Response

  1. Gunnevi Kiiskinen says:

    GE, C2 “Skalornas förklaring” Skalorna äger ingenting därför kan genitiv inte användas. Bör skrivas med preposition.