GE, C1, tillämpning

C-delen

C1

Tidvattensfenomenet (16 p.)

a) Vad är det som ger upphov till tidvattensfenomenet? (6 p.)

b) Hur varierar tidvattnets höjd inom en dag och inom en månad? (4 p.)

c) Vilken betydelse har tidvattnet för människans verksamhet och kusternas ekosystem? (4 p.)

d) Varför förekommer det inte märkbar tidvattensskillnad i Finland? (2 p.)


1 Response

  1. Annika says:

    Jag skulle gärna vilja rita bilder för att förklara tidvattnet och dess variationer och betydelse. Det är lättare att förklara många skeenden och fenomen med hjälp av bilder men den möjligheten fråntas examinanderna i och med den elektroniska skrivningen så som det ser ut nu.