GE, B1, motivering

B-Delen:

B1

Är följande påståenden rätt eller fel? Motivera ditt svar. För rätt svar ges 2 p., för fel svar eller tomt svar ges 0 poäng.

a) Storskaliga kartor avbildar ett mera vidsträckt område än småskaliga. (2 p.)

b) Havsbris blåser från land mot hav. (2 p.)

c) I hierarkisk diffusion sprider sig innovationen först till små centra och därifrån till större. (2 p.)

d) Stadsstrukturmodeller beskriver markanvändningens uppbyggnad. (2 p.)