GE, B1, motivering

B-Delen:

B1

Är följande påståenden rätt eller fel? Motivera ditt svar. För rätt svar ges 2 p., för fel svar eller tomt svar ges 0 poäng.

a) Storskaliga kartor avbildar ett mera vidsträckt område än småskaliga. (2 p.)

b) Havsbris blåser från land mot hav. (2 p.)

c) I hierarkisk diffusion sprider sig innovationen först till små centra och därifrån till större. (2 p.)

d) Stadsstrukturmodeller beskriver markanvändningens uppbyggnad. (2 p.)


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*