GE, A2, påstående

A-delen:

A2

Nedan finns bifogat befolkningspyramider över staterna A och B från år 2010. Det område som avgränsats med hjälp av den streckade linjen avser den storleksskillnad i förhållande till det andra könet i motsvarande befolkningsklass. Är följande påståenden rätt eller fel? För rätt svar ges 1 p., för fel svar minskas 1 p. och för tomt ges 0 p; max. 8 p.

Material i pdf-format.

a. Befolkning i staten A växer.

b. I staten A är de 0 – 14-åriga barnens relativa andel större än i B.

c. Folkmängden i stat A är större än i stat B.

d. Medellivslängden är högre i stat A än i stat B.

e. Nativiteten är lägre i stat B än i stat A.

f. I stat B dör kvinnorna yngre än männen.

g. Den befolkningspyramid som presenterar stat B är typisk för en befolkning i början av den demografiska transitionen.

h. Befolkningspyramiden för Finland liknar till sin form mera stat B:s än stat A:s pyramid.

Maant_ValtioAsMaant_ValtioBs
Källa: FN

1 Response

  1. Magnus Thorén says:

    Fråga a) Hur kan man utifrån en statisk figur se en förändring? Det finns inget som säger att befolkningen ökar eller är konstant i figuren för Stat A.