GE, A1, flerval

A-delen:

A1

Välj rätt alternativ av följande påståenden. För rätt svar ges 2 p., för fel svar minskas 1p. och ett tomt svar ger 0 poäng. Bara ett alternativ är korrekt för varje punkt. (8 p.)

Finlands ytformer (2 p.)
Jordklotets uppbyggnad (2 p.)
Planläggning (2 p.)
Utvecklingsländer (2 p.)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*