GE, A1, flerval

A-delen:

A1

Välj rätt alternativ av följande påståenden. För rätt svar ges 2 p., för fel svar minskas 1p. och ett tomt svar ger 0 poäng. Bara ett alternativ är korrekt för varje punkt. (8 p.)

Finlands ytformer (2 p.)
Jordklotets uppbyggnad (2 p.)
Planläggning (2 p.)
Utvecklingsländer (2 p.)