Geografi

Digitalt prov i geografi: Exempeluppgifter

Provet indelas i A-, B- ,C- och D-delar. Maximipoängmängden för provet i geografi är 120 poäng.

Mer information om geografiprovets struktur hösten 2016.
Mer information om alla digitala realprovens struktur.

 • A1, flerval
 • A2, påstående
 • B1, motivering
 • C1, tillämpning
 • C2, tillämpning
 • C3, tillämpning
 • C4, tillämpning
 • C5, tillämpning
 • C6, tillämpning
 • D1, analysering och utveckling
 • D2, analysering
 • D3, analysering och utveckling