FF, uppgift 2, del 3

Uppgiftstyp 2, del 3

c) Bedöm varje ruta i fyrfältet i det föregående fönstret utifrån hur obestridliga och tydliga exemplen som du uppgett är. (max 500 tecken).


d) Välj den av rutorna som är mest kännetecknande för Kants kunskapsteori. Motivera ditt val. (max 1 000 tecken)

Palaa edelliseen osioon