FF, uppgift 2, del 2

Uppgiftstyp 2, del 2

b) Skriv in minst två olika exempel på dylik kunskap i varje ruta i fyrfältet nedan. Om rutan förblir tom, förklara varför. (max 250 tecken/ruta)

A priori A posteriori
Analytisk
Syntetisk

Fortsätt