BI, D2, analysering, tillämpning

D-delen

D2

Omfattande materialuppgifter:

Läs artikeln skriven av Lars Andersson via denna länk och svara vilka av följande påståenden är korrekta.


1. Behandla de metoder som används vid djurförädling och förädlingens målsättningar. Kom ihåg att det i ditt svar också ska finnas beröringspunkter med den förädlingshistoria av tamhöns som beskrivs i den bifogade artikeln.

2. Karotenoider är viktiga för djur men de är färgämnen som endast produceras av växter. Behandla karotenoidernas biologiska betydelse för växter och djur. Vilka andra färgämnen produceras i människokroppen och vilken är deras biologiska betydelse?

3. Behandla Charles Darwins och Gregor Mendels betydelse med tanke på teorier om artbildning och med tanke på växt- och djurförädling. Till vilka delar anknyter texten i den bifogade artikeln till Darwins och Mendels teorier?