BI, D1, analysering

D-delen:

D1

a) Rita ett stapeldiagram med kalkylprogram över uppgifterna i tabellen E (vattenflöde på y-axeln och månad på x-axeln). Reflektera kring betydelsen av vattnet i Aura å med tanke på närsaltsbelastningen i havsvattnet i allmänhet och under de olika årstiderna utifrån diagrammet och de övriga nedan angivna uppgifterna.
(Det är känt att den totala fosforhalten underskrider 10 µg/l i ett kargt vattendrag, och överskrider 100 µg/l i ett eutrofierat vattendrag. Den totala kvävehalten underskrider 400 µg/l i ett kargt vattendrag, och överskrider 1500 µg/l i ett eutrofierat vattendrag.)

b) Vilka faktorer förklarar anhopningen av kväve och fosfor i Aura å?

c) Hur kan klimatuppvärmningen påverka vattenkvaliteten i Aura å?

Graferna A och B nedan anger de totala halterna av kväve och fosfor i vattenproven som togs i nedre loppet av Aura å år 2012.
Av tabellen C framgår de olika belastningskällornas andelar (%) av närsaltsbelastningen i Aura ås vattendrag (Källa:http://www.aurajoki.net/Pdf/Aurajoen_vedenlaatu.pdf ; Sari Koivunen,www.lsvsy.fi).

På fotot (D) syns ett typiskt landskap för Aura å.I tabellen E anges det månatliga vattenflödet (m3/s) i nedre loppet av Aura å år 2002.

Graf A: Graf B:
typpi_sv fosfori_sv
Tabellen C: De olika belastningskällornas andel (%) av närsaltsbelastningen i Aura ås vattendrag Foto D: Aura å 14.5.2008. Don Wright
Orsaken till belastningen Fosfor Kväve
Spridd belastning
Jordbruk 69 65
Skogbruk 1 1
Glesbebyggelse 19 9
Naturlig utlakning 11 22
Nedfall 0,1 0,5
Punktbelastning
Samhällen+industri 0,6 2
Aurajokihttp://www.ekologia.fi/fi/blogi/-/asset_publisher/R5Ef/content/id/198449
Tabellen E: Det månatliga vattenflödet (m3/s) i nedre loppet av Aura å år 2002
Januari Februari Mars April Maj Juni Juli August September Oktober November December
Vattenflöde m3/s 60 1 75 35 15 10 5 5 8 110 50 5

Tabell som en csv-fil