BI, C2, tillämpning

C-delen:

C2

Påståendeuppgift:

Läs artikeln skriven av Lars Andersson via denna länk och svara vilka av följande påståenden är korrekta.


Den gula färgen i tamhönsens fötter beror på en mutation i regleringsområdet för en gen som kodar BCDO2-enzymet.
a) Hurdan är uppbyggnaden av regleringsområdet för en eukaryot gen och på vilka sätt påverkar den genens funktion?

b) Hos tamhöns inverkar en mutation i regleringsområdet på den vävspecifika expressionen av generna. Under en normal individutveckling (t.ex. människans embryonalutveckling) aktiveras generna i olika vävanlag under olika tider eller också skiljer sig deras genprodukter från varandra. Varför är det så och på vilka sätt kan fenomenet förklaras?


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*