BI, C2, tillämpning

C-delen:

C2

Påståendeuppgift:

Läs artikeln skriven av Lars Andersson via denna länk och svara vilka av följande påståenden är korrekta.


Den gula färgen i tamhönsens fötter beror på en mutation i regleringsområdet för en gen som kodar BCDO2-enzymet.
a) Hurdan är uppbyggnaden av regleringsområdet för en eukaryot gen och på vilka sätt påverkar den genens funktion?

b) Hos tamhöns inverkar en mutation i regleringsområdet på den vävspecifika expressionen av generna. Under en normal individutveckling (t.ex. människans embryonalutveckling) aktiveras generna i olika vävanlag under olika tider eller också skiljer sig deras genprodukter från varandra. Varför är det så och på vilka sätt kan fenomenet förklaras?