BI, C1, tillämpning

C-delen:

C1

Videouppgift

Besvara följande frågor så att samband med de faktorer och beskrivningar som anges på videon framgår av svaret.

Se det bifogade videoklippet om stadsekosystem (3 min.) via denna link.Svensk översättning av video kommer senare.

a) Vad innebär en ekologisk nisch? Ange exempel på ekologiska nischer i ett stadsekosystem. Vad innebär en ekologisk korridor? Ange exempel i ett stadsekosystem.

b) Vilka djur har anpassat sig till att leva i ett stadsekosystem? Vilken nytta har djuren av stadsekosystemet?

c) Hur kommer livlösa miljöfaktorer såsom värme, vindkraft och regn till uttryck i ett stadsekosystem?


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*