Biologi

Digitalt prov i biologi: Exempeluppgifter

Dessa exempeluppgifter är publicerade år 2014. De är uppgjorda enligt grunderna för gymnasiets läroplan 2003. Den mest aktuella informationen om det elektroniska provet i biologi finns i det meddelande som studentexamensnämnden publicerat för ifrågavarande ämne.

Provet indelas i A-, B- ,C- och D-delar:

I A- och B-delen finns det för alla examinander obligatoriska flervalsuppgifter och/eller påståenden.

I C- och D-delarnas uppgifter bedöms bl.a. examinandernas förmåga att tillämpa och analysera information.

  • A1, påstående
  • B1, definiering
  • B2, definiering
  • C1, tillämpning
  • C2, tillämpning
  • D1, analysering
  • D2, analysering, tillämpning

Maximipoängmängden för provet i biologi är 120 poäng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*