Exempeluppgifter

  • Examinanden kan öva användningen av provmiljön redan under studierna, läs mer om kursprovsystemet Abitti.
  • De egentliga provuppgifterna omfattas av provsekretess och publiceras inte.
  • Nämnden kommer inte att sammanställa modellprov. Ämnessektionerna publicerar ändå exempeluppgifter på Digabis webbplats