Matematiikka A4 [Pitkä, kevät 2017]

Alla on viisi väittämää sekä kuusi kuviota. Valitse jokaisen kuvion kohdalla sen väittämän kirjain, joka pätee kyseisen kuvion tapauksessa. Yksi kirjaimista tulee kahden kuvion yhteyteen. Vastauksia ei tarvitse perustella.

A: \(y\) on suoraan verrannollinen muuttujaan \(x\).

B: \(y\) on kääntäen verrannollinen muuttujaan \(x\).

C: \(y\) kaksinkertaistuu aina, kun muuttuja \(x\) kasvaa yhdellä.

D: \(y\) puolittuu aina, kun \(x\) kasvaa yhdellä.

E: \(y\) on suoraan verrannollinen muuttujan \(x\) neliöön.