Matematiikka A3 [Lyhyt, kevät 2014]

(a) Missä pisteessä suora \(x – 5y = 4\) leikkaa \(y\)-akselin?

(b) Ratkaise yhtälö \(4x^3 = 48\). Anna tarkka arvo ja kolmidesimaalinen likiarvo.

(c) Ratkaise yhtälö \(2 \cdot 3^x = 162\).