Matematiikka A1

Alla olevissa kuvissa on piirretty kahden funktion kuvaajat. Funktiot on muotoa \(\frac{ax+b}{x+d}\) ja
\(A\sin\left(\frac{x\pi}{C}\right) + B\), missä parametrit \(a\), \(b\), \(d\), \(A\), \(B\) ja \(C\) ovat kokonaislukuja ja \(C > 0\). Päättele parametrien arvot. Vastauksia ei tarvitse perustella.