Matematiikka B4

Lataa seuraavat pisteet taulukkolaskentaohjelmaan sopivassa tiedostomuodossa:

Määritä keskeiset tunnusluvut: minimi, maksimi ja keskiarvo. Piirrä pisteparvi ja sovita siihen regressiosuora.

Mikä on suoran kulmakerroin? Mikä on todennäköinen muuttujan \(y\) arvo, kun \(x = 4,3\)?