Kemia, D1

D1 Aineistotehtävä: analysointi ja yhdistäminen aiemmin opittuun

Kansainvälinen syöväntutkimuslaitos (IARC) on luokitellut asetaldehydin syöpää aiheuttavaksi yhdisteeksi. Lue elintarviketurvallisuusviraston julkaisema artikkeli asiasta

Asetaldehydi elintarvikeissa
Elintarviketurvallisuusvirasto, Evira.fi, viitattu 8.8.2014

a) Miten asetaldehydille voi altistua artikkelin perusteella?

b) Kirjoita rakennekaavoin reaktioyhtälö asetaldehydin muodostumiselle etanolista.

c) Maitohappokäymisessä muodostuu maitohappoa homolyyttisessä tai heterolyyttisessä käymisessä. Homolyyttisessä käymisessä glukoosista muodostuu vain maitohappoa. Heterolyyttisessä käymisessä glukoosista muodostuu maitohappoa, etanolia ja hiilidioksidia. Kirjoita rakennekaavoin reaktioyhtälöt homolyyttiselle ja heterolyyttiselle käymiselle.

d) Miten b- ja c-kohtien reaktioyhtälöt liittyvät artikkeliin? Mitä merkitystä niillä on asetaldehydialtistuksen kannalta?

e) Miten elintarvikkeissa esiintyvien haitallisten aineiden pieniä pitoisuuksia voidaan määrittää?

f) Miten asetaldehydin haittoja voidaan selvittää ja millä toimenpiteillä sen aiheuttamia haittoja voidaan vähentää?

Tehtävä on muokattu syksyn 2013 tehtävästä 12. Varsinaisessa ylioppilastutkinnon kokeessa artikkeli olisi valmiiksi teksti-tiedostona tai esimerkin mukaisesti sisällytettynä tehtävänantoon.