Kemia, C1

C1 Kuvaajan tuottaminen ja tulkinta

Seurattaessa vetyperoksidin hajoamista vedeksi ja hapeksi
2 H2O2(aq) → 2 H2O(l) + O2(g)
saatiin oheiset mittaustulokset. Alla olevassa taulukossa on otteita mittaustuloksista. Laajemmat mittaustulokset ovat tiedostossa H2O2 data.csv

Aika (s) [H2O2] (mol/l)
0 2,32
200 2,01
400 1,72
600 1,49
1200 0,98
1800 0,62
3000 0,25

a) Piirrä vetyperoksidin hajoamista ajan funktiona esittävä kuvaaja.


b) Määritä vetyperoksidin hajoamisreaktion suurin nopeus. Miten suurin nopeus määritetään?

c) Määritä vetyperoksidin hajoamisreaktion nopeus hetkellä t = 700 s. Miten hajoamisreaktion nopeus määritetään?

d) Määritä hapen muodostumisnopeus hetkellä t = 1100 s. Miten hapen muodostumisnopeus määritetään?

Tehtävä on muokattu kevään 2013 tehtävästä 8. Kuvaajan tuottamiseen ja analysoimiseen voi käyttää mittausdatan käsittelyyn tai symboliseen laskentaan tarkoitettua ohjelmaa. Kuvaajan voi siirtää leikkaamalla ja liimaamalla tai ottaa talteen kuvakaappauksella. Vastaus voidaan työstää selainpohjaisessa editorissa kuhunkin kohtaan erikseen tai palauttaa tiedostona, joka on muokattu kokonaisuudeksi tekstinkäsittelyohjelmassa tai symbolisen laskinohjelman dokumenttieditorissa. Tekninen ratkaisu vastausten palauttamiseen ylioppilastutkinnossa selviää myöhemmin.