Kemia, B2

B2 Selitys

Selitä lyhyesti, miksi

a) maa-alkalimetallien hapetusluku on +II.

b) jalokaasut esiintyvät luonnossa yksiatomisina.

c) natriumin atomisäde on pienempi kuin kaliumin atomisäde.

d) typpimolekyylissä atomien välillä on kolmoissidos.

e) kloridi-ionin ionisäde on suurempi kuin kloorin atomisäde.

Tehtävä on syksyn 2013 tehtävä 4. Vastauksessa edellytetään kemiallisesti täsmällistä ilmaisua. Vastauksen tukena voi käyttää itse piirrettyjä yksinkertaisia kuvioita tai kuvakaappauksella digitaulukoista tai muista tehtävistä muokattuja kuvia. Tekninen ratkaisu vastausten palauttamiseen ylioppilastutkinnossa selviää myöhemmin.