Kemia, B1

B1 Käsitteiden yhdistäminen kokonaisuudeksi

Yhdistä käsitteet sanoin tai käsitekarttana kokonaisuudeksi, josta ilmenevät käsitteiden väliset yhteydet. Käytä tarvittaessa myös muita käsitteitä.

  • alkuaine
  • seos
  • yhdiste
  • molekyyli
  • kupari
  • vesi
  • teräs
  • natriumkloridi

Käsitekartan tuottaminen ei ole välttämätöntä tässä tehtävässä. Jokin käsitekarttojen tuottamiseen soveltuva ohjelma on käytettävissä ylioppilastutkinnossa, mutta sitä ei ole vielä päätetty tehtävän laatimishetkellä keväällä 2014.