BI, C1, sovellus

C-osa:

C1

Vastaa oheista videon avulla seuraaviin kysymyksiin siten, että vastauksessa näkyy yhteys videossa esitettyihin seikkoihin ja kuvauksiin.

Katso oheinen kaupunkiekosysteemistä kertova video Kaupunki elinympäristönä (3 min.) YLE:n sivulta tästä linkistä.

a) Mikä on ekologinen lokero? Mainitse esimerkkejä kaupunkiekosysteemin ekologisista lokeroista. Mikä on ekologinen käytävä? Mainitse esimerkki tai esimerkkejä kaupunkiekosysteemistä.

b) Mitkä eläimet ovat sopeutuneet elämään kaupunkiekosysteemissä? Miten eläimet hyötyvät kaupunkiekosysteemistä?

c) Miten elottomat ympäristötekijät kuten, lämpö, tuulisuus ja sade ilmenevät kaupunki-ekosysteemissä?