Biologia

Biologian digitaalinen koe: Esimerkkitehtäviä

Nämä esimerkkitehtävät on julkaistu vuonna 2014. Ne on laadittu Lukion opetussuunnitelman 2003 mukaan. Viimeisintä tietoa biologian sähköisestä kokeesta löytyy ylioppilastutkintolautakunnan julkaisemasta tiedotteesta.

Koe jakautuu neljään osaan: A-, B-, C- ja D-osiin.

A- ja B-osassa on kaikille kokelaille pakolliset monivalinta- ja/tai väittämätehtävät.

C- ja D-osien tehtävissä arvioidaan muun muassa kokelaiden tiedon soveltamis- ja analysointikykyä.

  • A1, väittämä
  • B1, määrittely
  • B2, määrittely
  • C1, sovellus
  • C2, sovellus
  • D1, analysointi
  • D2, analysointi, sovellus

Biologian kokeen maksimipistemäärä on 120 pistettä.