Äidinkieli, suomi

Äidinkielen sähköisen ylioppilaskokeen esimerkkitehtäviä

Nämä esimerkkitehtävät on julkaistu vuonna 2014. Ne on laadittu Lukion opetussuunnitelman 2003 mukaan. Viimeisintä tietoa äidinkielen sähköisestä kokeesta löytyy ylioppilastutkintolautakunnan julkaisemasta tiedotteesta.

Äidinkielen kokeen esimerkkitehtävät antavat suuntaa siitä, minkälaisia tehtävänanto- ja aineistotyyppejä kokeessa on mahdollista käyttää. Esimerkkitehtävistä tehtävät 1–6 keskittyvät lukutaidon arviointiin ja tehtävä 7 kirjoittamistaidon arviointiin. Lukutaidon tehtävästä on laadittu esimerkiksi useampia tehtäväsarjoja, sillä sähköinen koe antaa niiden tuottamiseen runsaasti liikkumavaraa. Kirjoitustaidon tehtävässä havainnollistetaan erityisesti aineistojen monipuolistamisen ja uudenlaisen yhdistämisen mahdollisuutta.
Tekijänoikeussyistä kaikkia esimerkkitehtävien aineistoja ei voida liittää tehtävänannon yhteyteen sellaisina tai yhtä autenttisina kuin ne ylioppilaskokeessa esitettäisiin. Kokeessa verkkotekstien julkaisuympäristöä voidaan niin haluttaessa rajata ja näin kohdentaa kokelaan huomio selkeämmin tarkasteltavaan aineistoon tai ilmiöön. Ylioppilaskokeessa aineistojen määrää, samoin kuin kokelaan käytettävissä olevaa vastaustilaa on niin ikään mahdollista rajata tarpeen mukaan.
Äidinkielen sähköisen kokeen kehittäminen jatkuu vuonna 2015 teknisten ja muiden ratkaisujen varmistuessa sekä esimerkkitehtävistä saadun palautteen perusteella.