Esimerkkitehtävät

  • Opiskelija voi harjoitella koeympäristön käyttöä jo opiskelun aikana Abitti-kurssikoejärjestelmän avulla.
  • Varsinaiset koetehtävät kuuluvat koesalaisuuden piiriin, eikä niitä julkisteta.
  • Lautakunta ei laadi mallikokeita. Ainejaokset julkistavat kuitenkin esimerkkitehtäviä Digabin sivuilla: