Elektroniska studentexamen

Denna sida var projektsida för den elektroniska studentexamen. Efter att studentexamen stegvis blivit elektroniskt fr.o.m. hösten 2016, finns den officiella informationen gällande examen på Studentexamensnämndens hemsida https://www.ylioppilastutkinto.fi/sv/.

Denna sida innehåller exempeluppgifter som Studentexamensnämnden utgivit i de ämnen som inte ännu skrivits digitalt i studentexamen.

Infromation gällande kursprovssystemet Abitti finns på sidan https://www.abitti.fi/?lang=sv_se.