Juuri nyt på gång

1

Vårens hörförståelsemekanism i den nya Abitti-stickan

Abitti-stickuppdateringen innehåller hörförståelsemekansimen som används vid de elektroniska studentproven våren 2017. Hörförståelseklippen är inte längre på ett ”band” som startas gemensamt för alla. Nu startar examinanderna själv ljud- och videoklippen. Dessa saker förändras: Uppgifterna...

1

Nya Abitti-stickor på måndagen

De nya Abitti-stickorna kommer ut på måndagen den 16.1.2017. Stickorna innehåller hörförståelsemekanismen som används vid studentproven våren 2017. Det nya hörförståelseprovet kan testas genom demoprovet i engelska, som publiceras på måndagen och kräver den...

0

Poängtabellerna direkt ur webbtjänsten

Poängtabellerna kan nu laddas ned direkt till ett tabellkalkylprogram ur SEN:s webbtjänst. Det är alltså lätt att delge examinanderna poängen för de elektroniska proven på samma sätt som poängen för proven på papper. Då...

0

Från anvisning om anordnande till föreskrifter

Det första utkastet av anvisningen om anordnande av elektroniskt studentprov publicerades 2014 och utkastet har uppdaterats ungefär en gång i halvåret. Vi ville publicera arbetsversioner eftersom vi tänkte att de hjälper gymnasierna med provarrangemangen...

0

Nyhetsbrev I/2016

Serverkrav Kraven på provlokalens server har nu publicerats på SENs webbsidor. Serverkraven varierar beroende på för hur stort antal examinander examensnätet byggs. Samma effektkrav gäller för provlokalens server och reservserver. De slutgiltiga kraven publiceras...