Ennätysmäärä Abitti-kokeita

Tammikuussa päättyneen jakson kurssikoeviikolla tehtiin jälleen ennätysmäärä Abitti-kokeita. Ensimmäistä kertaa ”vastauspapereita” palautettiin yhden viikon aikana noin 80 000 kpl.

Suuri koemäärä tuotti myös erilaisia ongelmatapauksia, joista eniten julkisuutta saivat USB-tikkuihin liittyvät pulmat.

Tikkuongelma 1: Korruptoituneet tikut

Tämän kurssikoeviikon teemana olivat korruptoituneet tikut, joista raportoitiin internetin keskustelupalstoilla. Käyttäjälle ongelma näyttäytyy siten, että käynnistysvalikon jälkeen näytölle tulee ilmoitus korruptoituneesta tikusta.

Kun palvelin- ja kokelastikkua käytetään kirjoittamisen jälkeen ensimmäisen kerran, se kaappaa tikun käyttämättömän tilan tallennustilaksi. Palvelintikulla tätä tallennustilaa käytetään opiskelijoiden tiedostojen varmuuskopiointiin. Kokelaan tikulla tälle levytilalle kirjoitetaan salakirjoitettua lokitiedostoa tikun käytöstä. Virheilmoitus kertoo, että tämä levytila ei ole käytettävissä. Tikun käynnistys uudessa koneessa ei auta, koska vika on tikulle kirjoitetuissa tiedoissa.

Ainoa ratkaisu tässä tilanteessa on yrittää kirjoittaa tikku uudelleen. Tämän jälkeen ensimmäisellä käynnistyskerralla tikun vapaan tilan käyttöönottoa yritetään uudelleen.

Testi tikun virheille lisättiin viime syksynä. Testillä varmistetaan, että tikulta varattu tila on todella käytettävissä koetietojen tallentamiseen.

Tikkuongelma 2: Hitaat tikut

Tikkujen hitaus on vaivannut edelleen joitakin Abitti-kokeiden järjestäjiä. Miten tikkujen hitauden voi tietää ennen hankintaa? Ihan yksinkertaisesta asiasta ei olekaan kyse. Hyvä lähtökohta on jättää tikkujen myyntipakkausten tiedot omaan arvoonsa. Hyvä lähde on yhteisölliseen tiedonkeruuseen perustuva verkkosivusto UserBenchmark.

Kokelastikkujen kohdalla tikkujen nopeudella on vaikutusta ainoastaan tikkujen uudelleenkirjoitusprosessiin kuluvaan aikaan. Mitä nopeampi tikku, sen nopeampi se on kirjoittaa uudelleen. Koska tikkuja kirjoitetaan paljon, on pienikin nopeusero merkittävä. Tikkujen lukunopeus vaikuttaa toki ohjelmien latautumisaikoihin konetta käytettäessä, mutta käytännössä eroilla ei ole juurikaan merkitystä. Kokelastikkuja valittaessa UserBenchmarkin WRITE-arvo antaa osviittaa tikun nopeudesta.

Palvelintikkujen kohdalla tilanne on toinen. Tikkuja kirjoitetaan vain muutamia, joten WRITE-arvolla ei ole käytännössä mitään merkitystä. Palvelin tallettaa jokaisen kokelaan vastauksen automaattisesti, eli kokeen tikulle kirjoitetaan jatkuvasti pieniä datamääriä. Siksi palvelintikkujen vertailussa hyödyllinen tieto on 4K WRITE –arvo, joka on valittava erikseen näytettäväksi. Pienikin nopeusero on merkittävä, joten tätä tietoa kannattaa painottaa hankinnassa. Hyvässä palvelintikussa 4K WRITE –arvo on yli 1 Mb/s.

1) Napsauta keltaista nuolisymbolia

2) Valitse 4K Write

3) Voit järjestää testatut tikut 4K Write –sarakkeen mukaan

Hidas palvelintikku näyttäytyy samalta kuin verkon pätkiminen: kokeen suorittajat putoavat kokeesta ulos ja koko järjestelmä vaikuttaa epävakaalta.

Lisää harmaita hiuksia aiheutuu siitä, että tikkujen sisukset eivät pysy samoina valmistuserästä toiseen. Olemme havainneet jopa kymmenkertaisia nopeuseroja saman tikkumallin eri valmistuseristä. Onneksi tässä tapauksessa molemmat nopeudet olivat riittäviä koetilan palvelimeen!

Tikkuongelma 3: Kone ei havaitse tikkua

Luulisi, että USB-tikut ovat niin hyvin standardoituja, että ne toimivat laitteessa kuin laitteessa. Ikävä kyllä tämä ei pidä paikkaansa. Olemme omin silmin todistaneet seuraavia ”mahdottomia” tilanteita:

 • USB-tikku käynnistyy ongelmitta laitteessa A, mutta laite B ei edes tunnista sitä. Kun sama Abitti-versio kirjoitetaan toisenmerkkiselle USB-tikulle, laite B käynnistyy ongelmitta.
 • Laite käynnistyy ongelmitta USB-tikulla A, mutta USB-tikulla B sama laite käynnistyy vain tikun ollessa tietyssä USB-liittimessä.
 • Laite A aloittaa käynnistymisen normaalisti, mutta ei koskaan tule käyttövalmiiksi. Kun samaa tikkua yritetään käyttää laitteessa B, ei tikku toimi. Laite A on käynnistyessään muuttanut tikkua siten, ettei se enää voi toimia.

Tällaiset tapaukset ovat harvinaisia. Tyypillinen selitys koneen ”jäätymiselle” käynnistyksen yhteydessä on edelleen se, että koneessa on sellaisia laitteita (esim. näytönohjain tai piirisarja), jotka eivät vielä toimi Abitissa käytetyissä Linux-kerneleissä.

Prosentuaalisesti ongelmia on vähän

Tammikuussa Abitti-tukeen ilmoitettuja ja keskustelupalstoilta löytämämme ongelmatapaukset jäivät alle kymmeneen. Jokainen näistä on tietysti tilanteeseen joutuvalle opettajalle ja opiskelijalle hankala, mutta käyttöön nähden ongelmia on vähän. Olemme silti edelleen kiinnostuneita kaikista tikkuihin liittyvistä epänormaaleista havainnoista ja toivon kaikkien ikävästi yllättyneitä ottamaan yhteyttä Abitti-tukeen.

Kun ongelmia on, lautakunnalta on pyydetty listaa hyvistä ja huonoista USB-tikuista. Tällaisen listauksen tekeminen virkamiestyönä ei vaikuta järkevältä, kun vastaava tieto löytyy jo internetissä. Parasta UserBenchmarkin palvelussa on se, että jokainen voi osallistua tiedonkeruuseen lataamalla maksuttoman testiohjelman sivustolta. Keskenään epäyhteensopivien laite-tikkuyhdistelmien listaaminen olisi turhauttavaa: havaintoja on hyvin vähän ja tilanne voi riippua esim. laitteen BIOS-versiosta. Tämä tieto tuskin hyödyttäisi sitä opettajaa tai opiskelijaa, joka törmää tilanteeseen käytännössä.

Ongelmat voivat myös johtua tikkujen muistin kulumisesta. Tikuissa käytettävät muistit kestävät vain rajallisen määrän kirjoituskertoja. Palvelinkäytössä kirjoituskerrat tulevat täyteen paljon nopeammin kuin lomakuvien säilytyksessä. On ihan mahdollista, että oikein hyvin vuoden ajan toiminut USB-muistitikku lakkaakin toimimasta. Syyllinen tikun toimimattomuuteen voikin siis olla tikun kuluva muisti, ei tikkuun kirjoitettu ohjelmistoversio.

Meillä ei ole tiedossamme yhtään tapausta, jossa tikulle kirjoitettu ohjelmistoversio olisi vaikuttanut sinänsä tikun toimintaan. Eli jos kone on käynnistynyt syyskuussa 2016 Potassa-vaihtoehdolla, sen pitäisi käynnistyä myös nyt jaossa olevan ohjelmistoversion Potassa-vaihtoehdolla. Ohjelmistoon syksyn  jälkeen lisätty testi kirjoitettavan levyosion toiminnalle ei riko tikkua, vaan tekee viallisen tikun näkyväksi.

Näin vältät tikkuongelmat

Vaikka USB-tikkushow näyttää monimutkaiselta ja loputtomalta taistelulta, sitä vastaan pätee muutama helppo ohje:

 • Hankkiessasi tikkuja keskity palvelintikkujen laatuun. Yritä varmistaa etukäteen 4K WRITE –nopeus. Jos et voi tehdä, osta ensin muutama tikku ja testaa niitä UserBenchmarkin testiohjelmalla ja käytännössä. Hanki isompi erä vasta sitten.
 • Ota mukaasi Abitti-kokeeseen aina useampia palvelintikkuja.
 • Jos mahdollista, hanki opiskelijoiden Abitti-tikuiksi 2-3 eri mallia. Jos kone temppuilee, voit vaihtaa toiseen tikkumerkkiin.
 • Jos yhteensopivaksi tiedetty kone ei käynnisty, vaihda toiseen tikkumerkkiin. Yritä käynnistää kone kaikista USB-liittimistä.

Tikuista on päästävä eroon!

Koska USB-tikut tuottavat kovin paljon päänvaivaa, niistä olisi hyvä päästä eroon. Tämä toki tullut myös lautakunnan mieleen. Vähän tätä sivuten järjestimme myös Hackabi2-kisan, jonka kilpailutyöt ovat yhä tuomariston arvioitavana. Tikuttomaan digitaaliseen yo-kokeeseen ajaa tikkuongelmien lisäksi tulevaisuus. Ei ole varmaa, että kuluttajakannettavissa on ikuisesti USB-portteja, joihin liitetyiltä tikuilta koneen voi käynnistää. USB-tikkujen avaa myös tietoturvahaavoittuvuuksia.

Nopeimmin USB-tikuttomuus voisi toteutua koetilan palvelimissa, jotka on pyhitetty vain palvelinkäyttöön. Tällaisessa laitteessa Abitti-ohjelmiston voisi asentaa palvelimen kovalevylle ja päästä USB-tikusta asennusvaiheen jälkeen eroon. Ratkaistavia asioita ovat mm. ohjelmiston päivitys, joka nykyisellään on ratkaistu hyvin suoraviivaisesti tikun uudelleenkirjoituksella. Samalla käyttöjärjestelmä ja koeohjelmisto tulisi säilyttää yhdenmukaisena ja kompaktina kokonaisuutena, joka olisi samanlainen kaikissa lukioissa.

Kokelaan koneissa tikuttomuus voisi toteutua käyttöjärjestelmäkohtaisten ominaisuuksien kautta. Microsoftin Azure AD + Intune, Applen macOS ja Googlen Chromebook sisältävät kaikki erilaisia ominaisuuksia, joilla koneen käyttäjän ja jopa ylläpitäjän käyttöoikeuksia rajoitetaan. Myös vain koekäyttöön tarkoitettuja lukion hallinnoimia työasemia on ehdotettu, mutta tämä ratkaisu tuskin skaalautuu ainakaan kurssikoekäyttöön.

Ongelmistaan huolimatta koneen käynnistys USB-muistitikulta on edelleen kilpailukykyinen tapa tuoda kokelaiden koneille yhtenäinen ohjelmistovalikoima ja rajata koneen käyttäjän käyttöoikeuksia ilman pysyviä muutoksia tietokoneisiin.

Muutoksia viestinnässä

Digitaalisen ylioppilaskokeen viestinnässä tapahtuu muutoksia lähikuukausien aikana. Ensin ajanmukaistuvat YTL:n verkkosivut, jonne myös digitaalisen ylioppilaskokeen aineistot on keskitetty. Seuraavaksi päivitysvuorossa on Abitti-sivusto, jota täydennämme laitehankintoihin ja kurssikokeiden järjestämiseen liittyvillä ohjeilla. Viimeisessä vaiheessa Digabi-sivusto ”arkistoidaan” siten, että katseltavaksi jäävät esimerkkitehtävät ja muita yksittäisiä aineistoja.

Muutosten tavoitteena on helpottaa tietojen löydettävyyttä: ylioppilaskokeen asiat löytyvät kokonaisuudessaan YTL:n sivuilta, kun taas kurssikoeohjeet ja laitteiden hankintaohjeet löytyvät Abitti-sivustolta.

Hyvää hiihtolomaa kaikille, joilla sellainen on!

1 Response

 1. Tikku-ukko says:

  Pitääkö paikkansa:
  “Tammikuussa Abitti-tukeen ilmoitettuja ja keskustelupalstoilta löytämämme ongelmatapaukset jäivät alle kymmeneen. ”
  Kymmeneen abittikokeeseen vai kymmeneen lukioon vai 10 prosenttiin?
  Keskustelupalstoja seuranneena ja opettajia sekä opiskelijoita kuunnelleena haasteita riittää:USB käynnistys, tikkuongelmat sekä toimimattomat päätelaitteet(mm.Macit). Tsemiä ja onnea kevään kirjoituksiin – elämme erittäin jännittäviä aikoja tikkujen varassa olevan järjestelmän kanssa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*