Enkät: Funderingar kring det elektroniska provet i matematik, fysik och kemi

De elektroniska studentproven i matematik, fysik och kemi medför olika, nya utmaningar. Studentexamensnämnden har i olika skeden tagit ställning till dessa, senast genom meddelanden som skickades ut i oktober–november 2016 (se https://www.ylioppilastutkinto.fi/se/studentexamen/digabi-se). Nu samlar nämnden in lärarnas funderingar kring dessa prov och meddelanden. Informationen samlas in genom såväl en nätenkät som inkluderande workshoppar.

Genom denna informationsinsamling strävar vi efter att säkerställa att matematiska, fysiska och kemiska sektionerna kan ge mera sådan information om de elektroniska studentproven som lärarna behöver. Vi har redan fått respons gällande önskemål angående den egentliga miljön där provet avläggs.

Nu önskar vi att så många som möjligt berättade om sina funderingar kring provet och sakerna i ovan nämnda meddelanden. Svarsblanketten finns på adressen https://digabi.fi/digabi-sv/funderingar-kring-det-elektroniska-provet-i-matematik-fysik-och-kemi/. Matematiska, fysiska och kemiska sektionerna ger utifrån materialet som samlas in genom enkäten mera information om de elektroniska proven. Responsen påverkar även hur man prioriterar funktionerna som ska införas i Abitti.

Svarstid fram till den 31 januari 2017. Mer information om enkäten ges av projektchef Matti Lattu, matti.lattu@ylioppilastutkinto.fi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*