Tästä se lähtee!

Kolme vuotta on pitkä aika. Näin ajattelin, kun aloitin työt ylioppilastutkintolautakunnassa sähköisen ylioppilastutkinnon projektipäällikkönä syksyllä 2013. Meillä on ollut jatkuva sopiva kiireen tuntu ja työ ylioppilastutkinnon digitalisoinnissa on edennyt jouhevasti. Silti syyskuun alku tuli yllätyksenä. Ensimmäinen sähköinen ylioppilaskoe on tässä kuussa. Apua!

Loppukevään jälkeen YTL:n koejärjestelmän kehitys ei ole näkynyt Abitissa. Olemme toteuttaneet monivaiheista arvostelua, pisteiden siirtoa arvostelusta rekisteriin, hyvitysten käsittelyä ja tietysti myös niitä sähköisiä kokeita. Vähemmän teknisellä puolella ovat olleet YTL:n määräysten päivitykset, sähköisen kokeen järjestäjän muistilistan laadinta ja kertausharjoituskoe. Tarkistusarvosteluihin liittyvä ohjelmointi on vielä tekemättä. Sekin on valmiina, kunhan tutkinto siihen saakka etenee.

Tietysti ensimmäiset sähköiset tutkintopäivät jännittävät meitä lautakunnassa. Viime päivinä kiireisimpiä ovat olleet koetehtävien koodauksessa mukana olevat kanslian työntekijät ja ohjelmoijat. Koepäivien puhelintukeen on valmistauduttu lisäämällä vastaajien määrää, laajentamalla aukioloaikaa ja varmistamalla, että jokainen tukiorganisaatiossa tietää oman tehtävänsä. Tänä aamuna kävimme läpi viimeisimmät kysymykset ja ongelmatilanteet. Koepäivänä meidät tavoittaa parhaiten valvojan ohjeessa olevasta Abitti-tukinumerosta. Ylioppilaskokeen valvojat eivät ole yksin!

Omalla kohdallani jännitystä lievittää se, että kyseessä ei ole ensimmäinen vaan kolmas sähköinen koepäivä. Harjoituskokeet 2.10.2015 ja 6.4.2016 ovat todistaneet, että lukiot ja lautakunnan kanslia saavat kokeen vietyä läpi kunnialla. Yllätyksiä sattuu varmasti – senkin tiedämme kokemuksesta, mutta niistä on mahdollista selvitä. Yllätyksiä sattuu myös paperikokeesta, mutta niissäkin olemme oppineet löytämään kokelaan edun mukaisen ulospääsyn.

Ei tämä sähköistämisprojekti vielä valmis ole. Jos ensimmäiseksi vaiheeksi voidaan katsoa kaikkien ylioppilaskokeiden sähköistämisen, olemme vasta ylittäneet puolimatkan. Näinä viikkoina projektissa päätetään, mihin keskitymme keväällä 2017. Vaihtoehtoja on useita, joista esittelen muutamia.

Täysin varmasti toteutettava asia on kielivaliokunnan mukainen kuullun ymmärtämisen osakoe, joka sulautuu kirjalliseen osakokeeseen. Erillistä tunnistautumista ei enää keväällä tarvita, mutta uudistus vaatii muutoksia koejärjestelmään. Toinen jo päätetty asia on uusi ilmoittautumistietojen vastaanottomoduuli. Nykyistä järjestelyä ei voida enää käyttää ilmoittautumisiin, koska sähköisten kokeiden pisteitä ei enää viedä vanhaan tutkintorekisteriin. Siten vanha rekisteri ei enää voisi tarkistaa ilmoittautumisten oikeellisuutta. Uusi ilmoittautuminen on oltava käytössä jo marraskuussa.

Erityisesti lukioille tärkeä asia on kurssikokeen järjestämisen helpottaminen. Itselläni mielessä on erityisesti mahdollisuus laatia helpommin kokeita, joissa on aineistoa, videoita ja äänitteitä. Nyt näiden kokeiden laatiminen vaatii melkoista virittelyä. Nyt kaikki on mahdollista, mutta mikään ei ole helppoa.

Nykyisen koejärjestelmän pedagoginen ilmaisuvoima on vielä hyvin suppea – näin kauniisti sanottuna. Tehtäviä laativat sensorit ja opettajat ovat toivoneet lisää vastaustyyppejä: muotoiltavaa tekstiä (otsikkotyypit, lihavoinnit), matemaattisia merkintöjä (kaavat, reaktioyhtälöt) ja erilaisia automaattisesti arvosteltavia osioita.

Toinen tärkeä kehittämiskohde on kokelaan työskentely-ympäristö. Pitkissä kokeissa kokonaisuuden hahmottaminen näytöltä on vaikeaa. Olisi hyvä, jos kokeen suorittaja näkisi helposti mihin tehtäviin on vastattu ja mitkä vielä suorittamatta. Hyvä käyttöliittymä voisi auttaa myös valinnaisten tehtävien hallinnassa.

Ensimmäisten sähköisten ylioppilaskokeiden laatiminen on ollut kansliassa aikaavievä prosessi. Sekä tehtävänlaatijat että teknistä toteutusta tekevät ovat opetelleet järjestelmän mahdollisuuksia ja toisaalta rajoitusten venyttämistä. Jo nyt tiedämme, että nykyisellä välineistöllä ja henkilöresursseilla emme selviä kevään 2017 kokeiden laadinnasta. Meidän täytyy pystyä tekemään paperikokeita kompleksimpia sähköisiä kokeita samassa ajassa, jota paperikokeiden toteutus on vaatinut. Tämä vaatii nykyistä tehokkaampia välineitä tehtävänlaatijoille ja –koodaajille. Tämä tarve on samansuuntainen kurssikokeita laativien opettajien toiveen kanssa. Kokeen tekemisen on oltava nykyistä helpompaa.

Lautakunnalta on kysytty, miten sähköiset koetehtävät ovat kokeen jälkeen käytössä. Tehtävät ja aineistot näkyvät jo nyt arvostelijoille. Koetehtävien uudelleenkäytöstä ovat kiinnostuneet myös tehtävien laatijat, korkeakoulut ja ennen kaikkea kokelaat. Tehtävien julkaisussa lautakuntaa rajoittaa tekijänoikeuslaki, jonka 14§ antaa lautakunnalle luvan käyttää aineistoja kokeessa, mutta oikeuksia aineistojen julkaisuun.

Laaja teema on ylioppilastutkinnon lisääntyvä käyttö jatko-opintoihin liittyvissä valinnoissa. Tämä on Sipilän hallituksen kärkihankkeita ja se vaatii uudistuksia kolmannen asteen koulutuksenjärjestäjien ja ylioppilastutkintolautakunnan vuorovaikutukseen. Tiedämme jo nyt konkreettisia muutoksia, joita on tehtävä tutkintorekisteriin ja rekisteritietojen välitykseen.

Nämä kaikki ovat asioita, jotka kilpailevat projektin työlistalla keväällä 2017. Pidemmän aikavälin tavoitteena on edelleen suullinen kielikoe ja nykyistä USB-tikkuihin perustuvaa vaihtoehtoa helpompi tapa kokeen suorittamiseksi. Suullisen kielikokeen tavoiteaikataulu on vuonna 2020.

Ensin kuitenkin pitää saada tämän syksyn filosofian, maantieteen ja saksan kokelaiden sähköiset tutkintopäivät kunnialla vietyä lävitse. Yli 14 000 Abitti-kurssikokeen ja kahden laajan harjoituksen jälkeen olemme siihen valmiita. Ongelmia tulee, mutta niistä selvitään. Sähköisen ylioppilaskokeen kehittäminen on vasta alussa.

2016-09-16_blogi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*