Mitä eroa on Digabi-kouluttajalla ja lukioiden yhteysopettajilla?

Digabi on saanut kysymyksiä Digabi-kouluttajien ja lukioiden yhteysopettajien toimenkuviin liittyen. Tässä kirkastusta kuvioon, otathan yhteyttä, mikäli kysyttävää!

Digabi-kouluttaja & yhteysopettaja lyhyesti

  • Rehtoreita pyydettiin alkusyksystä nimeämään Digabi-yhteysopettajat jokaisesta lukiosta.
  • Yhteysopettajan tehtävä on olla yhteydessä YTL ja oman koulun välillä. Yhteysopettajana toimiakseen ei tarvitse käydä kursseja.
  • Digabi-kouluttajan tehtävä on kertoa opettajille (myös yhteysopettajille) ja muille sähköisestä ylioppilaskokeesta.
  • Digabi-kouluttaja voi myös osallistua muun täydennyskoulutuksen suunnitteluun. Digabi-kouluttajaksi pääsee jättämällä hakemuksen ja osallistumalla kaksipäiväiselle Digabi-kouluttajakurssille.

Miksi yhteysopettajia tarvitaan?

Ylioppilastutkinnon sähköistäminen etenee vauhdilla ja koetta koskevaa tietoa ja kysymyksiä syntyy paljon sekä lukioissa että YTL:ssä. Yhteysopettajat toimivat linkkinä lukion ja YTL:n välillä sähköisiin kokeisiin liittyvissä asioissa.

Mitä lukion Digabi-yhteysopettaja tekee?

Digabi-projekti haluaa kaikin keinoin tukea lukioita tutkinnon sähköistämiseen liittyvissä haasteissa. Lukioiden nimeämien yhteysopettajien keskeisenä tehtävänä on toimia omassa koulussaan rehtorien tukena sähköiseen ylioppilaskokeeseen liittyvässä molemminpuolisessa viestinnässä. Yhteysopettajat saavat ensimmäisten joukossa tietoa Digabista ja voivat välittää sitä kollegoilleen. Näin pyritään varmistamaan, että ajantasainen tieto leviää jokaisessa lukiossa mahdollisimman nopeasti.

Yhteysopettajilta toivomme kysymyksiä ja kommentteja kaikesta sähköiseen kokeeseen liittyvistä asioista. Viime viikolla YTL järjesti historiansa ensimmäisen webinaarin Digabi-yhteysopettajille, ja siitä tuli niin hyvää palautetta, että tätä työskentelytapaa tullaan jatkamaan. Katso webinaaritallenne.

Tiivistetysti:

  • Yhteysopettajat saavat vaivatta tietoa järjestelyjen etenemisestä.
  • Yhteysopettajat voivat kysyä Digabilta kahvipöydässä esiin noussutta asiaa.
  • Yhteysopettaja keskittyy omaan lukioonsa ja voi osallistua esim. oman työyhteisönsä koulutuksen tai koejärjestelyiden suunnitteluun.

Miksi Digabi-kouluttajia tarvitaan?

Digabin työntekijät ovat yrittäneet puolentoista vuoden ajan vierailla jokaisessa Suomen lukiossa. Se ei ole onnistunut. Verkkomateriaalien kehittämisen lisäksi me tarvitsemme Suomeen lisää ihmisiä, jotka tuntevat sähköisen ylioppilastutkinnon kuin omat taskunsa ja ovat valmiita kertomaan siitä tiedonjanoisille.

Mitä Digabi-kouluttaja tekee?

Digabi-kouluttajat voivat toimia kouluttajina erilaisissa koulutustilaisuuksissa, joita alueella järjestetään. Kouluttajat toimivat siis selkeästi oman työyhteisönsä ulkopuolella. He osaavat kertoa ylioppilastutkinnon sähköistämisestä laajasti ja opastaa sähköistämiseen liittyvissä teknisissä ja muissa kysymyksissä.

Digabi-kouluttajat ovat tiiviissä vuorovaikutuksessa projektin kanssa myös koulutuksen jälkeen.

Tiivistetysti:

  • Digabi-kouluttajat tuntevat sähköisen ylioppilastutkinnon hyvin ja ovat valmiita toimimaan kouluttajina myös oman koulunsa ulkopuolella.
  • Digabi-kouluttajat toimivat omalla alueellaan vapaasti.

Miten Digabi-kouluttajaksi pääsee nyt tai myöhemmin?

Digabi-kouluttajaksi pääsee hakemalla koulutukseen.

Tällä hetkellä meillä ei ole suunnitelmia muista Digabi-kouluttajakoulutuksista.

You may also like...