Nyhetsbrev 1/2014 (19.2.2014)

Vinterhälsningar från Digabi! Här är senaste nytt från projektet:

Riktlinjerna för proven har publicerats

 • Ämnessektionerna har publicerat riktlinjer och beskrivningar av elektroniska prov.
 • Nämnden gör inga egentliga modellprov, men exempeluppgifter kommer att publiceras under våren på Digabis webbplats allt eftersom ämnessektionerna hinner skapa dem.

Vi tar gärna emot respons!

 • Ämnessektionerna önskar att skolor, elever och andra som är intresserade av studentprov kommenterar de exempeluppgifter som publiceras.
 • De som testar elektroniska prov kan t.ex. använda en e-blankett för att planera och strukturera sitt experiment och för att ge respons, eller kontakta ämnessektionerna direkt. Läs mer
 • Studentexamensnämnden kommer att öppna en idébank för elektroniska provuppgifter under våren 2014. Vi hoppas alltså att det uppstår dialog och idéutbyte!

De program som används i provet har offentliggjorts

 • Studentexamensnämnden har fattat beslut om de första program som används i elektroniska prov.
 • Programmen kommer att ändra under årens lopp. Om det fattas viktiga program från listan, ta kontakt!

Operativsystemet i kursprov

 • I vår kommer man att kunna använda SEN:s operativsystem för att skriva kursprov. Med hjälp av operativsystemet kan man t.ex. begränsa elevernas tillgång till vissa webbplatser.
 • Operativsystemet kan laddas ner & anvisningar för att skapa ett USB-minne för operativsystemet
 • Anvisningar för hur man anpassar systemet för elektroniska kursprov kommer på Digabis webbplats inom kort!

Varför?

Det finns åtminstone två orsaker:

 1. Lärarna och eleverna lär sig att starta och använda operativsystemet redan under gymnasietiden – på så sätt blir det inga överraskningar när de elektroniska studentproven börjar.
 2. SEN får respons på hur det är att starta operativsystemet på olika apparater. Det viktigaste är att få information om vilka apparater det inte går att starta operativsystemet med.

Hur börjar man?

 • Tanken är att skolan anpassar nämndens operativsystem så att eleverna bara kommer åt vissa webbadresser.
 • Skolan kan alltså göra provet i den lärplattform som den använder (t.ex. Moodle, Fronter, Pedanet, Edmono, Itslearning) och ge eleverna tillgång till den webbadressen via operativsystemet.
 • Man kan också ge eleverna tillgång till vissa andra adresser som innehåller viktigt material. OBS! I studentskrivningarna har abiturienterna inte tillgång till internet.

Upphandlingar pågår – målet är att utvecklargruppen börjar sitt arbete i april 2014!

 • I fjol undersökte Digabi många olika lärplattformer och provsystem. Inget av de redan utvecklade systemen är som sådana lämpliga att användas i studentexamen. Därför kommer studentexamensnämnden att skapa provsystemet själv. En utvecklargrupp på tio personer tillsätts för arbetet. Studentexamensnämndens upphandlingsannons finns i Hilma.
 • En upphandlingsprocess för datasäkerhetstjänster för ovan nämnda system pågår också.
 • Det egentliga utvecklingsarbetet har planerats och förberetts med omsorg. Du kan läsa mera t.ex. i Digabis blogg

Digabi åker runt i skolorna

 • Vi har gjort en hel del besök i skolor och på mässor.
 • Vi kommer att fortsätta på samma sätt på våren 2014, men i år hoppas vi på lite flexibilitet från arrangörernas sida. Kan vi ge presentationen över webben? Kan ni bjuda in intresserade skolor i närheten till presentationen?
 • Kontrollera om vi redan är på väg till en skola nära er innan ni ber oss på besök.
 • Om du är intresserad av att delta i ett tillfälle som redan är inbokat, ta kontakt med arrangören eller digabi@ylioppilastutkinto.fi

Kom ihåg!

 • Det lönar sig senast nu att läsa anvisningarna gällande elektriciteten och nätet i provlokalen och planera hur provlokalen ska konstrueras.
 • Utbildningsanordnarna kan också med fördel fundera över var de ska skaffa den utrustning som anges i anvisningarna. Ska abiturienterna använda sina egna bärbara datorer i studentexamen, eller skaffar skolan datorer? Det lönar sig också att redan nu diskutera med kommunen om att skaffa reservutrustning.

På kommande till hösten

 • I höst kommer vi att få reda på om den elektroniska studentexamen kräver ett kabelanslutet nätverk, eller om man också kan använda ett trådlöst nät.
 • På hösten kommer man också att kunna bekanta sig med den elektroniska studentexamens fråga-svar-system på webben.
 • Du tipsar väl dina kolleger om att de kan beställa nyhetsbrevet och ge respons på adressen digabi@ylioppilastutkinto.fi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*